Illustrationscentrum

Illustratörscentrums katalog

Omslag för Illustratörscentrums katalog, 2015.
Cover for the catalogue Swedish Illustrators and Graphic Designers 2015.

Jönköping kultur

Jönköping kultur
klicka för mer bilder/click for more

Illustrationer för den regionala kulturplanen för Jönköpings län, 2015
Illustration for the the cultural policy of Jönköping county, 2015

Tecknaren

Tecknaren

Illustration för tidningen Tecknaren, 2014.
Illustration for the magazine Tecknaren, 2014.

hjärnkoll

Din Rätt
klicka för mer bilder/click for more

Illustrationer för (H)järnkolls studiecirkeln Din Rätt, för att främja öppenhet runt psykisk ohälsa och informera om allas rättigheter, 2013
Illustrations for educational material for the national mental health awareness campaign (H)järnkoll, 2013

Fronesis

Fronesis
klicka för mer bilder/click for more

Illustrationer för texter i magasinet Fronesis 44-46, 2013.
Illustrations for texts in the magazine Fronesis 44-46, 2013.

hjärnkoll

(H)järnkoll
klicka för mer bilder/click for more

Vykort och magneter för (H)järnkoll, en informationskampanj om psykisk ohälsa, 2012
Postcards and magnets for the mental health awareness campaign (H)järnkoll, 2012

skrap

Skräpstaden

Websida för Föreningen Berglunds pedagogiska projekt på Tekniska Muséet, 2012.
Website for Föreningen Berglund's educational project at Tekniska Muséet, Sweden, 2012.

www.skrapstaden.se

viunga

Handledning för utbildare
klicka för mer bilder/click for more

Illustrationer för Vi Unga, 2012
Illustrations for Vi Unga, 2012

Oppenhet

Öppenhetstestet

Illustration för Ung Medias öppenhetstest, 2011.
Illustration for Ung Medias openness test, Sweden, 2011.

viunga

Mod att mäta
klicka för mer bilder/click for more

Illustrationer för Vi Ungas Mod att mäta-utbildning, 2011
Illustrations for one of Vi Unga's courses, 2011

AA

Ung Media
klicka för mer bilder/click for more

Illustrerat alfabet för Ung Medias handbok för unga journalister, 2011
Alphabet illustrations for Ung Media´s handbook for young journalists, 2011

KOL1

Leva med KOL
klicka för mer bilder/click for more

Illustrationer för Astra Zenecas kampanj leva med KOL , 2011.
Illustrations for Astra Zeneca´s campaign leva med KOL , 2011.

brand

Brand

Publicerad i tidskriften Brand, 2011.
Published in Brand magazine, Sweden, 2011.

bangutopi

Bang - "Utopi"

Publicerad i tidskriften Bang, 2010.
Published in Bang magazine, Sweden, 2010.

Bangabort

Bang - "Vad kvinnor vill ha"

Publicerad i tidskriften Bang, 2010.
Published in Bang magazine, Sweden, 2010.

STS

Equalizer

Serie för Sveriges Förenade Studentkårers turnerande utställning Equalizer, 2010.
Comic strip for Equalizer, a touring exhibition, Sweden, 2010.

agera1

Ageraguiden
klicka för mer bilder/click for more

En praktisk handbok i jämställdhetsarbete inom organisationer, publicerad av Vi Unga, 2010.
A practical handbook for working towards equality within organisations, published by Vi Unga, Sweden 2010.

konstnar

Konstnären - "Konstinstitutionerna kravmärks"/"Samtidskonsten ska ta plats i Umeå"

Publicerad i tidskriften Konstnären, Sverige, Nr.3, 2009.
Published in Konstnären magazine, Sweden, No.3, 2009.

timeout

Time Out Magazine - "How to... Find a Primary School"

Publicerad i Time Out magazine, London, 2005.
Published in Time Out magazine, London, 2005.

idea

The Old Sweetshop

The Old Sweetshop galleri websida, London, 2007.
The Old Sweetshop gallery website, London, 2007.

battersea

Battersea Arts Centre

Illustration använd av Battersea Arts Centre, London, 2007, och Galago nr.92, Sverige, 2008.
Illustration used by Battersea Arts Centre, London, 2007, and Galago magazine no.92, Sweden, 2008.

 

©2016 Emma Rendel