alltallrajt alltallrajt

The Vicar Woman/Flugornas ö
klicka för mer bilder/click for more

Publicerad av Jonathan Cape, London, 2012 och av Kartago förlag, Stockholm, 2013.
Published by Jonathan Cape, London, 2012 and by Kartago förlag, Stockholm, 2013.

alltallrajt

Allt Är Allrajt
klicka för mer bilder/click for more

Publicerad av Kartago Förlag, Stockholm, 2009. 136 sidor på svenska.
Published by Kartago Förlag, Stockholm, 2009. 136 pages, in Swedish.

pentti

Pentti and Deathgirl
klicka för mer bilder/click for more

Published by Jonathan Cape, London, 2009. 122 pages in English.
Publicerad av Jonathan Cape, London, 2009. 122 sidor lång på engelska.

awkwardists

The Awkwardists
klicka för mer bilder/click for more

Published by Awkward books, London, 2006. 32 pages in English.
Publicerad av Awkward books, London, 2006. 32 sidor lång på engelska.

 

©2016 Emma Rendel