Mod att mäta

Illustrationer för Vi Ungas Mod att mäta-utbildning, 2011
Illustrations for one of Vi Unga's courses, 2011

Visit/Besök www.viunga.se/mod-att-mata

Vi3

Vi2

Vi1

 

©2011 Emma Rendel