Jönköpings läns regionala kulturplan

Illustrationer för Jönköpings läns reginala kulturplan 2015-17. Egentligen i färg.
Illustrations for the regional cultural policy of Jönköping county. Originally in colour.

1

2

3

 

©2016 Emma Rendel