Fronesis

Illustrationer för texter av Lee Edelman, Axel Honneth, Eva Illouz och Yannis Stavrakakis för magasinet Fronesis 44-46, 2013.
Illustrations for texts by Lee Edelman, Axel Honneth, Eva Illouz and Yannis Stavrakakis in the magazine Fronesis 44-46, 2013.

Edelman

Honneth

Illouz

Stavrakakis

 

©2016 Emma Rendel