Ung Media

Illustrationer för en handbok om yttandefrihet för unga journalister publicerad av Ung Media, 2011
Illustrations for a young journalist´s handbook published by Ung Media, Sweden 2011

Visit/Besök www.ungmedia.se

Dny

H

L

M

O

s

t

XXX

Z

AA

 

©2011 Emma Rendel