Snipparna

Publicerad i antologin Kvinnor ritar bara serier om mens, Kartago förlag 2014.
Published in the anthology Kvinnor ritar bara serier om mens, Kartago förlag 2014.

snipparna

snipparna

 

©2016 Emma Rendel