Glory, honor & hope!

Visad på Le Gun utställningen Space is Deep på Daniel Blau Gallery, London 2013, och utställningen Undergången på Candyland, Stockholm 2015.
Shown at the Le Gun exhibition Space is Deep at Daniel Blau Gallery, London 2013, and the exhibition Undergången at Candyland, Stockholm 2015..

Glory!

Honour!

Hope!

 

©2016 Emma Rendel