Våld är kul, men det kommer inte att göra dig lycklig./Violence Might be Fun but it Won´t Make You Happy.

Publicerad i Tidskriften Ful, nr 2, Sverige, 2009, i From the Shadow of the Northern Lights, USA, 2010, och i Le Gun för nybörjare, Sverige 2010
Published in Ful Magazine, no.2, Sweden, 2009, in From the Shadows of the Northern Lights, USA, 2010, and in Le Gun för nybörjare, Sweden 2010

Visit/Besök www.tidskriftenful.se

ful

ful2

ful3

ful4

 

©2011 Emma Rendel