Find Art/Hitta Konsten

Published in Art Review, England 2009, Allt är allrajt, Sweden 2009.
Publicerad i Art Review, England 2009, Allt är Allrajt, Sverige 2009.

Visit/Besök www.artreviewdigital.com
Read Paul Gravett's article at/Läs Paul Gravetts artikel på www.paulgravett.com

findart1

findart2

findart3

findart4

 

©2011 Emma Rendel