Den ganska intressant berättelsen om cowboyen och hemmafrun El Danielo, baserad på hans dagbok, funnen i magen på en uråldrig alligator, skjuten i Themsen år 1982. / The quite interesting story of the cowboy and housewife El Danielo, based on his diary, found in the stomach of an ancient aliigator shot in the Thames in 1982.

Publicerad i Le Gun 3, London, 2006. / Galago, Stockholm, 2008 / Allt är allrajt, Stockholm, 2009.
Published in Le Gun 3, London, 2006. / Galago, Stockholm, 2008 / Allt är Allrajt, Stockholm, 2009.

Besök/Visit www.legun.co.uk
Besök/Visit www.kartago.se

cowboy0

cowboy1

cowboy2

cowboy3

cowboy4

cowboy5

cowboy6

cowboy7

 

©2011 Emma Rendel